Przetargi

Unieważnienie przetargu

Wrz 15 2014

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie na „Dostarczenie wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych szkół filialnych  w Grębowie , Dąbrowie, Dzielicach przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie w ramach rządowego programu Przedszkole w szkole” ogłoszone w Biuletynie zamówień publicznychw dniu  29 sierpnia 2014 r. pod numerem 2880032 - 2014, w siedzibie zamawiającegooraz na stronie internetowej www.zsp.rozdrazew.com.pl

Uzasadnienie:

Zamawiający zgodnie z art.93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.901 ze zm. ) unieważnił przedmiotowe postępowanie, gdyż  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Dyrektor 
Zespołu Szkół Publicznych 
w Rozdrażewie 
/-/ Krzysztof Broda

UWAGA! Nasza strona używa plików cookies oraz podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem