Przetargi

Rozstrzygnięcie przetargu

Wrz 15 2014

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostosowanie pomieszczeń oddziałach przedszkolnych szkół filialnychw Grębowie , Dąbrowie, Dzielicach przy Zespole Szkół Publicznychw Rozdrażewie w ramach rządowego programu Przedszkole w szkole”

 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy :    

Dekarstwo Murarstwo
Inne usługi budowlane
Roman Hajdysz
Wyszki 87, 63-220 Kotlin

za łączną cenę brutto :  16 286,57 zł

Uzasadnienie wyboru :

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta została sporządzona prawidłowo. Jest to oferta najkorzystniejsza, najtańsza a cena była jedynym kryterium wyboru.

Poniżej podajemy wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny zawierający punktację przyznaną oferentom dla jedynego kryterium cena 100%.

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Łączna punktacja
w kryterium
cena 100%

01

RAF – BUD Usługi Ogólnobudowlane Kaszuba Rafał
ul. Wspólna 9b/2, 63-400 Ostrów Wlkp.

90,76 pkt

02

Dekarstwo Murarstwo Inne usługi budowlaneRoman Hajdysz
Wyszki 87, 63-220 Kotlin

100,00 pkt

 

Dyrektor ZSP
/-/ dr inż. Krzysztof Broda

 

UWAGA! Nasza strona używa plików cookies oraz podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem