Przetargi

Unieważnienie przetargu

Wrz 15 2014

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie „Organizacja szkolnych placów zabaw w oddziałach przedszkolnych szkół filialnych  w Grębowie , Dąbrowie, Dzielicach przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie w ramach rządowego programu Przedszkole w szkole”

ogłoszone w Biuletynie zamówień publicznychw dniu  29 sierpnia 2014 r. pod numerem 287884 - 2014, w siedzibie zamawiającegooraz na stronie internetowej www.zsp.rozdrazew.com.pl

Uzasadnienie:

 Zamawiający zgodnie z art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.901 ze zm. ) unieważnił przedmiotowe postępowanie, gdyż  oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych
w Rozdrażewie
/-/ Krzysztof Broda

UWAGA! Nasza strona używa plików cookies oraz podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem